Pakalpojumi

Būvuzraudzība (no būvatļaujas saņemšanas līdz objekta nodošanai eksplautācijā, būvatļaujas saņemšanas organizēšana, objekta nodošanās eksplautācijā organizēšana)

Projektēšana (AR, ĢP, TS, BK, MK, ŪK, TIS, AVK,EL Pagaidu energosertifikāts, DOP un citas daļas pēc nepeiciešamības)

Būvniecība (Būvdarbi no pamatiem līdz jumtam, J Birojs rīcībā ir kvalificēts darbaspēks, kas mūsdienas nav bieži sastopama parādība, kā arī izstrādāta iekšējā vadības un uzraudzības sistēma)

Projektu vadība (projektus būvniecībā var vadīt dažādi, veikt projekta vadību vienam būvdarbu posmam vai vairākiem, kā arī projektu vadība var tikt veikt arī jau projektēšanas stadijā pārstāvot Pasūtītāja intereses jau no sākuma....J Birojs ieteikums projekta vadību izvēlēties no ieceres brīža līdz nodošanai ekspluatācijā. Šāda projekta vadība Pasūtītājam noņem lieku stresu un cīņu ar uzņēmējiem).

Slēdzot līgumu ar pasūtītāju mēs uzrādam komandas sastāvu ar speciālistu pieredzi. Mūsu rīcībā ir profesionāļi, kuru pieredze būvniecības nozarē ir vismaz 35 gadi, kā arī ir jaunie talanti, kas veiksmīgi iekļaujas komandā.