Par uzņēmumu

SIA "J Birojs" ir dibināts 2007. gadā. J Birojs pamatdarbības virzieni ir projektēšana (pilna būvprojekta izstrāde, skaņošana, būvprojekta vadība), būvuzraudzība, būvniecība ( no pamatiem līdz jumtam, t.sk. inženierkomunikācijas) un projektu vadība. Veicot jebkura būvniecības procesa etapu J Birojs nokomplektē pieredzējušus un augsti kvalificētu speciālistu komandu.

Būtiska atšķirība no komersantiem, kas nodarbojas ar būvniecības procesa darbiem ir tas, ka J Birojs uzņēmumu vada vadītāji ar būvniecības izglītību un veiksmīgu būvniecības pieredzi.

J Birojs vienmēr aizstāv klientu intereses, kā arī ievēro Latvijā noteikto būvniecības normatīvos aktus.

J Birojs rīcībā ir tādi speciālisti, kuri vadījuši projektus un veikuši būvuzraudzību 3 kategorijas ēkām līdz pat 35 milj. EUR būvizmaksām. Tāpat mūsu klientu klāstā ir vienkāršas dzīvojamās mājas un palīgēkas (ir pat suņu voljēra projekts), jo mūsu galvenā motivācija ir apmierināts klients kombinācijā ar kvalitatīvu un drošu būvniecības procesa realizāciju netkarīgi no objekta apjoma.

Reizi gadā mums ir akcija - Būvprojekts vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamai mājai (AR,ĢP, BK, EL, ŪK, AVK, pagaidu energosertifikāts, DOP, TIS+ Skaņošana) par brīvu vai esošās būves (Vienģimenes dzīvojamā ēka vai palīgēka) legalizācija, veicot būvprojekta izstrādi, kas nepieciešama esošai ēkai, lai projekts saskanētu ar reālo situāciju dabā.

Inženiertopogrāfija un inženierģeoloģija ir par maksu, jo to veic mūsu apakšuzņēmēji.

Parasti šāda būvprojekta cena svārstās no 2000 - 7000 eur. 

Pieprasījumi akcijai jāsūta uz facebook.com/J Birojs vai janis@j-birojs.lv.

Akcija tiek publicēta facebook.com/J Birojs reizi gadā, atkarībā no biroja noslogojuma.

Ar cieņu,

SIA "J Birojs" valdes loceklis Jānis Vīksne.

www.janisviksne.lv

Uz veiksmīgu sdarbību !!!!